3. Identificatie van gewassen

Waarom moeten we gewassen identificeren?

Voor een nationale regering is het erg belangrijk om te weten welke gewassen het land in het actuele groeiseizoen zal produceren. Deze kennis heeft voor het land financiële voordelen, aangezien het de budgetplanning toelaat voor het in- en uitvoeren van voedselproducten. Eén methode is om iemand doorheen het land te laten reizen om te zien welk gewas er op iedere akker staat. Maar dit neemt te veel tijd in beslag en kost veel geld.

Zoom Sign
Fields with vegetables
Akkers in een rij met verscheidene groenten.
Bron: Wikimedia Commons

Kijk naar bovenstaand beeld. Je kunt akkers zien met verscheidene groenten. Welke kenmerken zul je zoeken om te vertellen welk gewas er op iedere akker staat?

Kadastrale kaarten

Door de verschillende soorten gewassen te bekijken is het mogelijk om de grenzen van de akkers in kaart te brengen. Het in kaart brengen van percelen verschaft informatie voor het aanmaken van kadastrale kaarten. Kadastrale kaarten staan gewoonlijk in vectorformaat en kunnen in deze vorm in een GIS-systeem gebruikt worden, samen met andere types gegevens (eigenaarschap, geteelde types gewassen, enz.). Ze kunnen door de lokale en nationale overheden gebruikt worden om te schatten hoeveel land voor landbouw gebruikt wordt en hoeveel oppervlakte gebruikt wordt voor het kweken van ieder gewas.

Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over Geografische InformatieSystemen.

Zoom Sign
Vector layer of fields
Een vectorlaag over een satellietbeeld in ware kleuren dat verschillende akkers laat zien.