1. De toestand van gewassen monitoren

Factoren die van invloed zijn op de spectrale signatuur van gewassen

Planten hebben een speciale manier om elektromagnetische straling te weerkaatsen. Dit unieke kenmerk staat bekend als de spectrale signatuur van gewassen. De weerkaatsing van vegetatie is erg laag in de blauwe en rode banden van het elektromagnetisch spectrum, iets hoger in de groene band en hoog in de nabij-infrarode band. Voor meer informatie over de spectrale signatuur van gewassen, zie deze pagina.

Zoom Sign
Loss of chlorophyll
Chlorofylverlies in een blad(chlorose).
Bron: Wikimedia Commons.

Het normale groeiproces van een plant kan verstoord worden, wanneer deze een periode van stress doormaakt. Wanneer een plant gestresseerd is, functioneert deze niet goed vanwege één of meer oorzaken. Wanneer een plant gestresseerd is, vertoont hij gewoonlijk bepaalde zichtbare symptomen, maar ook een aantal die voor het menselijk oog niet te zien zijn. Stresssymptomen kunnen voorkomen bij alle planten van de akker of in sommige delen van de akker, afhankelijk van de oorzaak.

Voorbeeld

 

Zoom Sign
Loss of chlorophyll
Ontwikkeling van een fungus (Uncinula necator - algemeen bekend als echte meeldauw) op een meloenplant.

Stress wordt veroorzaakt door een aantal externe factoren. Kun je er één bedenken?

Antwoord