Welkom bij "Teledetectie en Geo-informatietechnologieën in de landbouw"

Inleiding

Landbouwproducten van gewassen vormen een groot gedeelte van het dieet van iedere mens. Het produceren van voedsel van voldoende kwantiteit en kwaliteit is essentieel voor het welzijn van de mensen overal ter wereld. Landbouwplanten hebben net zoals levende organismen water en voedingsstoffen nodig om te groeien en zijn gevoelig voor extreme weersverschijnselen, ziektes en ongedierte. Teledetectie kan gegevens verschaffen om gewassen te helpen identificeren en te monitoren. Wanneer deze gegevens worden georganiseerd in een Geografisch InformatieSysteem samen met andere soorten gegevens, worden ze een belangrijk hulpmiddel dat helpt bij de besluitvorming over gewassen en landbouwstrategieën.

Zoom Sign
California vineyard
Wijngaarden in Californië.
Bron: Flickr.com.

Wie heeft teledetectie nodig voor landbouw?

Nationale regeringen kunnen teledetectiegegevens gebruiken om belangrijke beslissingen te nemen over het beleid dat zij zullen voeren of over het aanpakken van nationale kwesties betreffende de landbouw. Individuele landbouwers kunnen ook nuttige informatie krijgen uit teledetectiebeelden, wanneer ze met hun specifieke gewassen omgaan, over hun gezondheidstoestand en hoe eventuele problemen aan te pakken.In deze tutorial zul je leren...

  • ... over de wisselwerking tussen vegetatie en elektromagnetische straling
  • ... de methodes om teledetectiegegevens te verwerken die informatie verschaffen over akkerplanten
  • ... hoe problemen met de gewassen te identificeren m.b.v. teledetectie
  • ... over de mogelijkheden om teledetectie en GIS te combineren.

Wist je dat 820 miljoen mensen in ontwikkelingslanden aan honger en ondervoeding lijden vanwege een gebrek aan regen en een slechte bodemkwaliteit?

Zoom Sign
Farmer walks on dried pond (2007)
Een boer loopt over een opgedroogde vijver aan de rand van Baokang, in de provincie Hubei in centraal China in 2007.
Bron: Reuters/Springer.

Droogte wordt veroorzaakt wanneer het zelden regent en wanneer, als het regent, die regen zeer intens is. Intense regen kan niet snel genoeg door de bodem opgenomen worden. Het gevolg is dat de bodem uitdroogt en ongeschikt wordt voor het telen van gewassen die kunnen dienen om de mensen te voeden.

Auteurs van deze tutorial