2. De gewasopbrengst schatten

Kunnen we echt weten hoeveel gewassen een akker zal produceren?

In een vroeg stadium informatie hebben over de potentiële gewasopbrengst heeft vele voordelen voor de landbouwer maar ook voor landen die sterk op de landbouwproductie vertrouwen om aan de nationale behoeften te voldoen voor de gewassen en ook voor inkomsten door uitvoer.

Schattingen maken over gewasopbrengst is al eeuwen lang een landbouwpraktijk. Zelfs tegenwoordig zijn landbouwers in staat om ruwe schattingen te maken van de uiteindelijke gewasopbrengst, alleen maar door halverwege het seizoen naar de vitaliteit en gezondheidstoestand van de plant te kijken en rekening te houden met de klimatologische condities tot aan dat tijdstip. Natuurlijk hebben schattingen die dichter bij het oogstseizoen worden gemaakt de neiging nauwkeuriger te zijn aangezien er meer informatie is over hoe de gewassen in de loop van het seizoen vooruitgegaan zijn en er ook minder tijd is waarin dingen nog verkeerd kunnen lopen.

Zoom Sign
A field of barley
Een akker met gerst
Bron: Wikimedia Commons
Zoom Sign
Fields in Italy, seen by SPOT satellite
SPOT-valsekleurencomposiet van landbouwakkers in Italië.
Bron: Satellite Imaging Corporation en SPOT Image Corporation

Aardobservatiegegevens om opbrengst van gewassen te schatten

Dus hoe kunnen we teledetectie gebruiken om schattingen te maken van de toekomstige gewasopbrengst? Vanwege de speciale manier waarop vegetatie de elektromagnetische straling weerkaatst (zie deze pagina voor meer informatie) kunnen we de gewastoestand beoordelen door middel van teledetectiegegevens. Door deze gegevens met bijkomende gegevens (zoals klimatologische condities) in ingewikkelde modellen te combineren, is het mogelijk om de uiteindelijke opbrengst van een akker in een zeer vroeg stadium te schatten.

Vraag: Wat zijn de voornaamste types gewassen die in jouw land geteeld worden?