AIR, WATER and CLIMATE - El Niño en la Niña

El Niño and La Niña

Hoogte van het oceaanoppervlak
TOPEX/POSEIDON-Jason 1
gegevens (nov.97, feb.99).
Bron: NASA/JPL.

In het spoor van El Niño

Deze beelden werden geproduceerd met behulp van hoogtemetingen van het zeeoppervlak door satellieten.

De rode en witte kleur van de oostelijke tropische Stille Oceaan op het bovenste beeld duidt op een hoger dan normaal oceaanpeil door de opstuwing van warm oceaanwater gedurende El Niño.

Het onderste beeld laat het oceaanpeil zien gedurende La Niña, wanneer er in de oostelijke tropische Stille Oceaan koud water opwelt. Deze oscillatie van het systeem oceaan-atmosfeer heeft ernstige weers- en sociaal-economische impacts voor de hele planeet.

Vraag: Hoe weten we dat oceanen niet vlak zijn?