WATER - Kustzones

Bangladesh coastline

Kustlijn van Bangladesh.
MERIS/Envisat (08/11/03).
Bron: ESA.

De zee is niet altijd blauw

Dit kleurrijk beeld van de kustlijn van Bangladesh werd genomen door de Europese satelliet Envisat.

Het grootste deel van Bangladesh ligt binnenin de wijde delta gevormd door de rivieren de Ganges en de Brahmaputra.

Verscheidene rivierarmen vormen een uitgebreid net van waterwegen dat de Sundarban, het grootste mangrovebos ter wereld, herbergt.

Omdat sedimenten grote afzettingen vormen in de Golf van Bengalen, zoals men kan zien aan de wit-bruine kleur van het water op het beeld, breidt de delta zich voortdurend uit.

Vraag: Waarom is het bestuderen van de oceaankleur in kustzones belangrijk?