LAND - Biodiversiteit

Delta of the Lena River

Lenadelta (Rusland).
Landsat 7 (27/07/00).
Bron: USGS/EROS en
NASA Landsat Project
Science Office.

Satellieten om de biodiversiteit te beschermen

De Lena rivier is de 10de langste rivier ter wereld en haar grote delta (ongeveer 400 km breed) bevindt zich in het verre noorden van Siberië. De delta is gedurende ongeveer 7 maanden van het jaar bevroren toendra. De lente echter verandert de regio gedurende de volgende paar maanden in een rijkelijk begroeid moerasland.

Het gebied is een beschermd natuurreservaat en biedt grote concentraties vogels, waaronder zwanen, ganzen en eenden, futen, waadvogels, roofvogels en meeuwen een belangrijk toevluchtsoord. Het is ook een belangrijk paaigebied voor vissen.

Vraag: Hoe kunnen satellieten biodiversiteit monitoren?