WATER and HUMAN IMPACT - Olielozingen

Oil spill in La Coruña

Olielozing bij La Coruña
(Spanje).

SAR/ERS-1 (13/12/92 and
2/01/93). Bron: ESA.

Mariene vervuiling op het spoor

Dit multitemporale radarbeeld laat de enorme olievlek zien die veroorzaakt werd door het stranden van de tanker Aegean Sea voor de kust van Galicië.

Het schip raakte uit koers door sterke winden en slecht zicht. Het brak in stukken en explodeerde, waardoor meer dan 70.000 ton olie in de oceaan terechtkwam.

De volle omvang van de mariene vervuiling op 13 december 1992 wordt weergegeven in donkergroen. Wat er drie weken later nog over is, heeft een lichtere kleur.

Vraag: Hoe kan teledetectie helpen bij het detecteren van mariene vervuiling?