WATER, LAND and CLIMATE - De mondiale biosfeer

Mondiale biosfeer en CO2.
SeaWiFs en grondgegevens.
Bron: GSFC/NASA,
SeaWiFS Project, GeoEye.

Aarde die ademt, vanuit de ruimte gezien

Deze animatie laat de biosfeer zien, voorgesteld als fytoplankton concentratie in de oceaan en vegetatie-index op het land. Overeenkomstige koolstofdioxideconcentraties van grondmetingen in Hawaiï worden op de voorgrond getoond.

Merk op hoe elk jaar, naarmate het land op het noordelijk halfrond groener wordt, de CO2 concentratie in Hawaï afneemt.

Ondanks deze jaarlijkse schommelingen in de CO2-grafiek is er een globale opwaartse trend.

Vraag: Waarom zijn tijdreeksen zo interessant?