AIR, HUMAN IMPACT and CLIMATE - Opwarming van de aarde

CO2 distribution

Maandelijks gemiddelde mid-troposferische CO2.
AIRS/Aqua (July 2003).
Bron: NASA/JPL.

Teledetectie om koolstofdioxide te meten

Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas dat door menselijke activiteiten in concentratie aan het toenemen is.

Wetenschappers, die klimaatmodellen maken, gebruiken satellietgegeven, om de mondiale verspreiding en het transport van CO2 te bestuderen en om hun modellen te verbeteren.

De kaart laat patronen met hoge CO2-concentraties (rood) zien, vooral op het noordelijk halfrond. En inderdaad, op het noordelijk halfrond komt er meer CO2 vrij door het verbranden van fossiele brandstof dan op het zuidelijke halfrond.

Vraag: Kunnen satellieten de opwarming van de aarde meten?