Kunnen satellieten de opwarming van de aarde meten?

Satellieten vervoeren sensoren die de atmosferische concentratie van broeikasgassen en aerosolen kunnen meten. Er zijn ook sensoren om grond- en atmosferische temperaturen te registreren. Andere instrumenten kunnen de conditie van vegetatie, landgebruik, sneeuwbedekking en zee-ijs taxeren. Teledetectie levert ook gegevens over temperatuur van het zeeoppervlak, oceaankleur, zonnestraling, aardstralingsbudget en wolkenvariabelen.

Alles tesamen met grondgegevens is deze informatie uit teledetectie van groot belang om in te schatten welke invloed de opwarming van de aarde heeft.

Global change

Ga dit na in tutorial
Inzicht in spectra van de aarde
en tutorial Teledetectie met behulp van lasers!Zoom Sign
Greenhouse
Onze aarde fungeert als broeikas. Foto: Wikimedia Commons, Mark Boyce.

Toggle: Debug