Waarom is het bestuderen van de oceaankleur in kustzones belangrijk?

Omdat de oceaankleur ons iets zegt over de stoffen in het water.

De kwaliteit van kustwater hangt af van de concentraties voedingsstoffen, vervuilende stoffen, sedimenten of organismen in het water. De kwaliteit van kustwateren wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, en beïnvloedt zelf op haar beurt ons dagelijks leven.

Ongeveer 40% van de wereldbevolking leeft binnen 100 km van de kustlijn. Talrijke consumentenproducten worden geproduceerd in de kustzones.

Kom meer te weten in Module
Oceaankleur in de kustzone!Zoom Sign
SPM from SeaWiFS image
Kaart van deeltjes (slib en algen) in suspensie afkomstig van een SeaWiFS-beeld. Bron: Institute for Environmental Studies (VU-IVM).

Toggle: Debug