Waarom zijn tijdreeksen zo interessant?

Een tijdreeks kan ons vertellen hoe een welbepaalde parameter (groenbedekking, wateroppervlak, enz.) evolueert met de tijd.

Het idee is dat we, als we de processen achter een bepaalde verandering kunnen begrijpen, in staat zijn toekomstige veranderingen te modelleren en te voorspellen.

Global bisophere

Dit en veel meer is te ontdekken in
SEOS Tutorial Modellen maken van milieuprocessen
en SEOS Tutorial Analyse van tijdreeksen!Zoom Sign
Lake Chad
Lake Chad in Africa in 1972 and then later in October 2001. Bron: UNEP/GRID-Sioux Falls.

Toggle: Debug