Help! Waar vind ik wat in "Een wereld aan beelden"?

Deze pagina zal je helpen in "Een wereld aan beelden" informatie te vinden en te navigeren.

Een wereld aan beelden bevat twee soorten pagina's:

Main page

Hoofdpagina's

Iedere hoofdpagina behandelt één thema en wordt geïllustreerd door een groot satellietbeeld.
De volgende hulpmiddelen zullen je helpen het beeld te begrijpen:
More info

Klik op de informatieknop om een korte beschrijving van het beeld te krijgen.
Zoom


Klik eenmaal op de zoom-knop om het beeld op volledige grootte in een nieuw venster te openen. Klik nogmaals op het grote beeld om in te zoomen.
Additional information page
Extra informatiepagina's

Extra pagina's bevatten informatie over satellieten en sensoren evenals gedetailleerde informatie over geselecteerde kwesties.

Hoe kom je op de hoofdpagina's?


Mozaïek

Deze pagina laat details zien van teledetectiebeelden. Iedere "quicklook" is een rechtstreekse koppeling naar een hoofdpagina van de module.
Vanuit deze mozaïekpagina heb je altijd toegang tot de inhoudsopgave. .
Volg dit icoon om naar de mozaïekpagina terug te keren. Mozaïek

Pagina met inhoudsopgave

Deze pagina vermeldt alle hoofdpagina's van de module.
Hij geeft ook koppelingen naar de lijst met extra informatiepagina's, naar de referentielijst, naar de lijst met koppelingen, naar de auteurslijst, naar de leerkrachtenhoekje en naar de quizzen.
Volg dit Index of dit Index om naar de pagina met de inhoudsopgave te gaan!
Theme page
Verticaal menu

Via het verticale menu heb je toegang tot de verschillende themapagina's en hun schuifmenu. De pagina "Lucht" linkt naar de hoofdpagina's die lucht en atmosferische thema's behandelen. De pagina "Water" geeft toegang tot de pagina's die gekoppeld zijn aan de waterrijkdommen, oceanen, hydrologie, enz. De pagina "Land" is de toegangsdeur tot pagina's over land, bodem, landgebruik, bossen, woestijnen, natuurlijke en minerale rijkdommen. De pagina "Menselijke invloed" linkt naar de pagina's die thema's behandelen waarin mensen een impact hebben zoals: opwarming van de aarde, landbouw, steden, olielozingen, luchtvervuiling, enz. De pagina "Klimaat" bundelt een reeks gespecialiseerde pagina's over mondiale of grootschalige klimaatgebonden gebeurtenissen.

Sommige pagina's zijn ingedeeld onder meer dan één thema. Bijvoorbeeld, de pagina "olielozing", is te vinden onder het thema Water als ook onder het thema Menselijke impact.

                   Lucht Water Land Menselijke invloed Klimaat
                   Volg deze iconen om naar de themapagina's te gaan.
Topic page
Voetmenu

Van iedere hoofdpagina kun je het voetmenu laten verschuiven en via de iconen ervan naar de andere hoofdpagina's gaan.
Door de mens gemaakte wonderen Steden Landbouw Precisielandbouw Cultureel Erfgoed Weersvoorspelling Stormen Luchtkwaliteit Ozon Mondiale verandering El Niño Biodiversiteit Vegetatiestatus Landbedekking Natuurlijk Erfgoed Vulkanen Woestijnen Ontbossing Geologie Mondiale biosfeer 3D-modellen Kustzones Koraalriffen Oceaanstromingen Overstromingen Smeltend ijs Olielozingen Algenbloei Opwelling langs de kusten


Hoe kom je op de aanvullende pagina's?


Lijst van aanvullende informatiepagina's

Deze pagina vermeldt alle extra pagina's die toegevoegd zijn aan de pagina's van het hoofdonderwerp van de module.

Je kunt ook op de koppelingen klikken die in de tekst verschijnen. Ze brengen je ofwel naar een extra pagina met meer details ofwel naar een hoofdpagina die verband houdt met dit thema.

Volg dit icoon vanaf de inhoudsopgave om naar de lijst met extra informatiepagina's te gaan. Additionnal index
Toggle: Debug