LAND - Natuurlijk Erfgoed

Ichkeul lake (29/07/05) Go to 2001 image

Ichkeulmeer (Tunesië).
ASTER/Terra (14/11/01 and
29/07/05). Bron:
NASA/GSFC/METI/ERSDAC/ JAROS/ASTER Science Team.

Natuurlijk werelderfgoed

Het meer en de omgeving van Ichkeul in Tunesië waren vroeger ieder jaar een belangrijk rustpunt voor trekvogels.

Het toenemend zoutgehalte heeft het ecosysteem bedreigd en het park heeft van 1996 tot 2006 op de lijst van UNESCO van Werelderfgoedsites in gevaar gestaan. Nu heeft de Tunesische regering stappen ondernomen om het zoutgehalte te verminderen en de vogels komen langzamerhand terug.

Vergelijk beide beelden: in 2005 is het waterpeil hoger en een groot gedeelte van het meer ziet er rood uit vanwege de aanwezigheid van waterplanten.

Vraag: Hoe is teledetectie nuttig om natuurlijk erfgoed te behouden?