Какво представляват дистанционните изследвания?


Дистанционните изследвания се използват, за да се получи информация за обектите. Данните се събират с помощта на прибор, след което се анализират. Приборът не влиза в пряк контакт с обекта. Използваните платформи са разположени "на разстояние" от повърхността на Земята (например, летателни апарати и спътници). На тях са инсталирани датчици за наблюдение и изследване на Земята от Космоса, земната повърхност, Световния океан, атмосферата и земната динамика (ESA Eduspace).


Този учебен модул ни запознава с основните елементи на дистанционните изследвания:

  • Физични елементи: електромагнитен спектър, атмосферно влияние и свойства на спектралната отражателна способност;
  • Спътникови системи с различни датчици и орбити, последвани от преглед на примерни спътници за наблюдение на Земята
  • Геометрична, спектрална, радиометрична и времева разделителна способност;
  • Визуална интерпретация на спътникови изображения;
  • Методи за обработка и подобряване на качеството на изображенията;
  • Методи за класификация, напр. неконтролирана и контролирана класификация.

Кликни на някое от горните изображения, за да отидеш на конкретна глава! На следващата интернет страница ще намериш таблица с подробно съдържание.

Zoom Sign
What are the blue circles?
Какво представляват сините кръгове?
Източник: infres.enst.fr

Дали не са дело на извънземни? Какво представляват сините кръгове?

Отговор (първо помисли и после кликни тук!)