Czym jest teledetekcja?


Teledetekcja używana jest do pozyskiwania informacji o obiektach. Dane pozyskiwane są za pomocą instrumentów teledetekcyjnych, a następnie poddawane analizie. Urządzenie wykorzystywane do badania nie wchodzi w bezpośredni kontakt z obiektem. Wykorzystywane instrumenty umieszczone są "na odległość" w stosunku do powierzchni Ziemi (np. samoloty i satelity). Zawierają one sensory, które obserwują i badają Ziemię, jej powierzchnię, oceany, atmosferę i dynamikę jej zmian z przestrzeni kosmicznej (ESA Eduspace).


Ta lekcja przedstawi podstawy teledetekcji:

  • Podstawy fizyczne: widmo elektromagnetyczne, wpływ atmosfery i właściwości odbicia spektralnego
  • Systemy satelitarne różnych sensorów i orbit, przegląd przez przykładowe satelity obserwujące ziemię
  • Geometryczna, spektralna, radiometryczna i czasowa rozdzielczość
  • Wizualna interpretacja zdjęć satelitarnych
  • Techniki przetwarzania i poprawy obrazu
  • Rodzaje klasyfikacji (nadzorowana i nienadzorowana)

Kliknij na jeden z obrazów powyżej, aby przejść bezpośrednio do konkretnego tematu! Szczegółowy spis treści znajdziesz na następnej stronie.

Zoom Sign
What are the blue circles?
Czym są niebieskie kółka?
Źródło: infres.enst.fr

Czy to dzieło obcych? Czym są te niebieskie kółka?

Odpowiedź (zastanów się, a następnie kliknij tu!)