5. Przetwarzanie obrazów

Korekcje

Przetwarzanie obrazów to proces, który zwiększa interpretacyjność obrazu pod kątem wybranego zastosowania. Istnieje wiele metod przetwarzania obrazów, jednak zostaną tu zaprezentowane tylko te najpopularniejsze.

Korekcja geometryczna

Korekcja geometryczna obrazów jest istotnym warunkiem wstępnym, który musi zostać spełniony, przed wykorzystaniem obrazów w systemach informacji geograficznej (SIG/GIS) lub oprogramowaniu do przetwarzania obrazów innego rodzaju. By móc przetwarzać obrazy wraz z innymi danymi lub mapami w oprogramowaniu GIS, wszystkie materiały muszą posiadać ten sam układ odwzorowania. Korekcja geometryczna, nazywana także nadawaniem georeferencji, to procedura w trakcie której do zawartości mapy przypisany zostanie układ współrzędnych geograficznych (na przykład wartości długości i szerokości geograficznych).

Zoom Sign
Schematic Depiction of Geometric Correction
Schematyczne przedstawienie procesu korekcji geometrycznej.

W trakcie nadawania georeferencji, punkty na obrazie oraz odpowiadające im punkty referencyjne muszą wpierw zostać odnalezione, a następnie przedstawione za pomocą współrzędnych. Punkty referencyjne zazwyczaj są określane przy użyciu odbiornika GPS w terenie lub na mapach. W tym celu można wykorzystać dobrze widoczne skrzyżowania ulic, mosty nad wodą itp. których współrzędne geograficzne zostaną odnotowane. Tak wyznaczone punkty będą następnie połączone z identycznymi miejscami na jeszcze nie posiadającym georeferencji obrazie satelitarnym. Takie powiązanie danych wsparte przez inne procesy różnego rodzaju gwarantuje ich odpowiednie odwzorowanie.Korekcja radiometryczna

Korekcje układu mają duże znaczenie w sytuacji, gdy ograniczenia lub usterki techniczne sensora lub procesu transferu danych wprowadzają błędy w strukturze zobrazowania. Może być to spowodowane zarówno przez uszkodzenie detektora i/lub brak zasilania w przypadku detektorów działających równocześnie.

W skanerach typu Landsat TM oraz MSS z odpowiednio 6 oraz 15 pasami skanowania w tych samych zakresach spektralnych, dochodzi do błędów w pozyskaniu danych w poszczególnych pasach. Błędy tego typu pojawiają się zawsze w takich samych odstępach tworząc charakterystyczne pasy (efekt pasmowy) na obrazie.

Zoom Sign
characteristic striping
Charakterystyczne pasy na zobrazowaniu satelitarnym spowodowane błędami sensora
Źródło: Naumann 2008