6. Klasyfikacje

Dlaczego przeprowadzamy klasyfikacje danych i zobrazowań satelitarnych? Gdy dokonujemy procesu klasyfikacji na zobrazowaniu satelitarnym mapa użytkowania terenu jest jednym z możliwych do otrzymania wyników. Posiada ona zmniejszoną liczbę klas i kolorów, dzięki czemu jest łatwiejsza w interpretacji. Mapy tego typu znajdują zastosowanie w planowaniu przestrzennym.

Pojedyncze elementy (piksele) zdjęcia satelitarnego zawierające jego wartości (wartości odbicia promieniowania elektromagnetycznego oraz wartości odcieni szarości) mogą zostać przełożone na konkretną liczbę klas (na przykład klas pokrycia terenu) w wybranej klasyfikacji.

Proces klasyfikacji

Proces klasyfikacji może być rozpoczęty po pozyskaniu odpowiednich danych. Pierwszym krokiem jest interpretacja wizualna zdjęcia satelitarnego (patrz rycina po prawej). Po serii przetworzeń i wzmocnień zdjęcia (takich jak korekcja radiometryczna i geometryczna, rozciąganie histogramu, logarytmy filtrujące), faktyczny proces klasyfikacji może być rozpoczęty. Można go przeprowadzić na dwa sposoby - klasyfikacja może być nienadzorowana i/lub nadzorowana.

Metody klasyfikacji

  • Klasyfikacja nienadzorowana: Analiza czysto statystyczna (analiza skupień) danych wielospektralnych (bez poligonów testowych)
  • Klasyfikacja nadzorowana: Każda klasa obiektów posiada swoje punkty odniesienia, tak zwane poligony testowe. Takie punkty przynależą w jasny sposób tylko do jednej klasy i wspierają czysto statystyczną klasyfikację.
Zoom Sign
Proces klasyfikacji
Proces klasyfikacji
Zmodyfikowane na podstawie: Naumann 2008

Przykład klasyfikacji z lekcji SEOS Pokrycie terenu oraz Zmiany pokrycia terenu: Klasyfikacja pokrycia terenu na Teneryfie w 1978 i 2002