2. Satelity

Orbity satelitarne

Jeden z podziałów systemów satelitarnych obserwacji Ziemi odnosi się do ich orbit. Istnieją dwa główne rodzaje orbit: synchroniczne (zsynchronizowane np. ze Słońcem lub biegunem) i geostacjonarne.

Orbity geostacjonarne znajdują się około 36000 km nad ziemią. Na tej wysokości satelita potrzebuje dokładnie 24 godzin, aby okrążyć całą Ziemię. W tym samym czasie Ziemia wykonuje pełny obrót wokół własnej osi. Satelity są "zawieszone" prostopadle do równika, więc obserwowane z Ziemi wydają się być nieruchome. Zatem, satelita zawsze "widzi" tę samą część powierzchni Ziemi i atmosfery.

Dzięki takiemu ulokowaniu satelity można tworzyć obrazy poklatkowe (w przedziałach czasowych) wizualizujące zmiany powierzchni Ziemi lub ruchy chmur. Ze względu na dużą wysokość orbity, rozdzielczość geometryczna jest bardzo niska - najmniejszy element, który można wyróżnić ma około 1km2 wielkości.

METEOSAT Przykładem geostacjonarnej satelity jest METEOSAT . Obrazuje on powierzchnię Ziemi co 30 minut. Tak wysoka rozdzielczość czasowa jest istotną zaletą w przypadku monitorowania zachmurzenia i warunków pogodowych. Tak też zazwyczaj satelity geostacjonarne są wykorzystywane do monitorowania i przewidywania pogody oraz do transmisji telekomunikacyjnej i telewizyjnej.

Żeby wyświetlić ten element potrzebujesz oprogramowania Flash-Player w wersji 8 lub wyższej.

Orbity geostacjonarne

Więcej obrazów orbit


Natomiast satelity znajdujące się na orbicie synchronicznej ze Słońcem lub biegunem dostarczają obrazy o średniej i wysokiej rozdzielczości przestrzennej i są wykorzystywane do monitorowania środowiska. Krążą one na wysokości od 300 do 1400 km nad Ziemią. Podczas każdego obrotu trwającego około 90 min, Ziemia obraca się nieco dalej, w wyniku czego satelita obrazuje różne części powierzchni Ziemi w wąskich pasmach. Po paru dniach lub tygodniach satelita obrazuje ponownie ten sam obszar. Rozdzielczość czasowa tych satelitów jest więc ograniczona w porównaniu z satelitami geostacjonarnymi.

Jeśli satelita mija bieguny pod dużym nachyleniem w stosunku do płaszczyzny równika (ok. 90°) to jej orbitę nazywamy biegunową. Pojęcie orbity synchronicznej ze Słońcem oznacza, że obrazowany przez satelitę obszar jest zawsze oświetlony przez Słońce w ten sam sposób. Satelity te mijają konkretny punkt na Ziemi w ściśle określonym i zawsze tym samym czasie lokalnym. Warunki zobrazowania pozostają takie same, dzięki czemu zobrazowania z różnych okresów można łatwo porównywać.

Amerykańska seria LANDSAT jest dobrze znanym przykładem satelity okołobiegunowego.

Żeby wyświetlić ten element potrzebujesz oprogramowania Flash-Player w wersji 8 lub wyższej.

Orbity okołobiegunowe

Ciekawy link (z NASA): J-Track 3D: Gdzie w tym momencie znajdują się satelity?