9. Źródła rycin

Animacje

Wszystkie animacje zostały opracowane we współpracy z Gabrielą Lapp.

Ryciny

Czym są niebieskie kółka? Źródło: Patrick Clement URL: http://www.infres.enst.fr/~clement/images-satellites/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Spektrum elektromagnetyczne i przepuszczalność atmosfery. Źródło: po modyfikacjach Albertz, 2007 : Einführung in die Fernerkundung. Grundlagen der Interpretation von Luft- & Satellitenbildern. (Darmstadt) 254 pp.
Ziemia w świetle widzialnym (po lewej) i w termicznej podczerwieni (po prawej) widziana z satelity Meteosat w 2004 roku. Źródło: Beckel L, 2007 The European Space Agency School Atlas: Geography from Space (Salzburg: Geospace) 287 pp.
Promieniowanie jako funkcja długości fali dla obiektów o różnych temperaturach bezwzględnych. Źródło: po modyfikacjach ESA Eduspace URL: http://www.eduspace.esa.int/eduspace/ Ostatni dostęp: 01.07.2009
Krzywe odbicia spektralnego dla odkrytej gleby, roślinności i wody oraz kanały spektralne satelity LANDSAT 7. Źródło: po modyfikacjach Siegmund A & G Menz, 2005: Fernes nah gebracht - Satelliten- und Luftbildeinsatz zur Analyse von Umweltveränderungen im Geographieunterricht In: Geographie und Schule, 154: 7.
Enivsat Źródło: ESA http://www.esa.int/esaMI/Aurora/SEMHMBA5QCE_3.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
ERS Źródło: ESA http://www.esa.int/esaCP/SEMTLG1DU8E_Germany_1.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
GOES Źródło: NASA http://goespoes.gsfc.nasa.gov/goes/spacecraft/index.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
IKONOS Źródło: Satellite Imaging Corporation http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/ikonos.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
IRS Źródło: DLR http://www.dlr.de/caf/en/desktopdefault.aspx/tabid-2657/3990_read-5927/ Ostatni dostęp: 26.11.2009
LANDSAT Źródło: Satellite Imaging Corporation http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/landsat.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
METEOSAT Źródło: NASA http://rsd.gsfc.nasa.gov/goes/text/geonews.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
NOAA Źródło: NASA http://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/main/index.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
QuickBird Źródło: Satellite Imaging Corporation http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/quickbird.html Ostatni dostęp: 01.07.2009
RADARSAT Źródło: RADARSAT http://www.asc-csa.gc.ca/asc/app/gallery/ Ostatni dostęp: 01.07.2009
SPOT Źródło: CNES http://spot5.cnes.fr/gb/actualites/54.htm Ostatni dostęp: 01.07.2009
Zatłoczone orbity Źródło: © 2009 AFP, www.lesoir.be http://mediatheque.lesoir.be/v/en_images/1891544_766048-01-08_jpg_0KEYDA8C.JPG.html Ostatni dostęp: 01.10.2009
Więcej zatłoczonych orbit Źródło: © 2009 AFP, www.lesoir.be http://mediatheque.lesoir.be/v/en_images/1891544_766048-01-08_jpg_0KEYDA8C.JPG.html Ostatni dostęp: 01.10.2009
Zdjęcie satelitarne w barwach naturalnych regionu Karlsruhe, Niemcy, pozyskane przez LANDSATa w 1999.
Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Zdjęcie w barwach fałszywych z satelity LANDSAT 7 regionu Rhein-Neckar, Niemcy
Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
NDVI w Europie
Źródło: DLR http://www.dlr.de/caf/desktopdefault.aspx/tabid-2685/4060_read-6067/ Ostatni dostęp: 02.07.2009

Zobrazowanie niskorozdzielcze - Zachodnia Europa - METEOSAT (1km).
Copyright 2005 EUMETSAT http://oiswww.eumetsat.org/WEBOPS/iotm/iotm/20070525_miniscans/20070525_miniscans.html Ostatni dostęp: 02.07.2009
Zobrazowanie średniorozdzielcze - Paryż - Landsat 7 ETM+ (30 m).
Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Zobrazowanie średniorozdzielcze - fragment Paryża - Landsat 7 ETM+ (30 m).
Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Zobrazowanie średniorozdzielcze - fragment Paryża - Landsat 7 ETM+ (15 m pan).
Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Zobrazowanie wysokorozdzielcze - Wieża Eiffla - QuickBird (0.8 m).
Źródło: Zdjęcie satelitarne udostępnione przez GeoEye i Satellite Imaging Corporation http://www.satimagingcorp.com/gallery/quickbird-paris-eiffel-lg.html Ostatni dostęp: 02.07.2009
Rozdzielczość przestrzenna.
Źródło: Satellite Imaging Corporation http://www.satimagingcorp.com/characterization-of-satellite-remote-sensing-systems.html Ostatni dostęp: 02.07.2009
Odcienie szarości 4/ 16/ 256. Źródło: ESA Eduspace URL: http://www.eduspace.esa.int/eduspace/ Ostatni dostęp: 01.07.2009
Meteorologiczne zdjęcie satelitarne z Meteosat 7 wykonywane co 30 min.. Źródło: EUMETSAT URL: http://oiswww.eumetsat.org Ostatni dostęp: 07.07.2009
Las Vegas w latach 1973, 2000 i 2006. Źródło: UNEP URL: http://na.unep.net/atlas/webatlas.php?id=83 Ostatni dostęp: 01.07.2009
Uproszczony schemat procesu interpretacji.. Źródło: with modifications from Albertz, 2007: Einführung in die Fernerkundung. Grundlagen der Interpretation von Luft- & Satellitenbildern (Darmstadt) 254 pp.
Zachodnia Europa na zdjęciu satelitarnym. Źródło: NASA URL: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov:80/FEATURE/IMAGES/A2008042.WesternEurope.png Ostatni dostęp: 19.11.2009
Charakterystyczne pasy na zobrazowaniu satelitarnym spowodowane błędami sensora. Źródło: Naumann S, 2008: Einführung in die Fernerkundung - Skriptum. (Heidelberg) 45 pp.
Fragment powiatu Rhein-Neckar-Kreis w Niemczech, oryginalne dane przed rozciągnięciem (zwróć uwagę na histogram po lewej).
Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Dane po rozciągnięciu (zwróć uwagę na histogram po lewej).
Own processing, Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Proces klasyfikacji. Źródło: Naumann S, 2008: Einführung in die Fernerkundung - Skriptum. (Heidelberg) 45 pp.
Zdjęcie satelitarne Teneryfy w 1978/2002 Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Obraz poklasyfikacyjny Teneryfy w 1978/2002 Źródło: Verändert nach Naumann S, 2008b: Modellierung der Siedlungsentwicklung auf Tenerife (Kanarische Inseln). Eine fernerkundungsgestützte Analyse zur Bewertung des touristisch induzierten Landnutzungswandels. In: Heidelberger Geographische Arbeiten, 125: 180 pp.
Zdjęcie satelitarne regionu Karlsruhe (Niemcy) i obraz poklasyfikacyjny. Źródło: Landsat http://landsat.org/ Ostatni dostęp: 02.07.2009
Zdjęcie satelitarne regionu Karlsruhe (Niemcy) i obraz poklasyfikacyjny. Źródło: with modifications from © LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg http://brsweb.lubw.baden-wuerttemberg.de/ Ostatni dostęp: 20.07.2009
Metoda największego prawdopodobieństwa. Źródło: Naumann S, 2008: Einführung in die Fernerkundung - Skriptum. (Heidelberg) 45 pp.
Szanghaj na różnych zdjęciach satelitarnych: po lewej zobrazowanie z MERIS na Enivsat 2003 Źródło: ESA http://earth.esa.int/cgi-bin/satimgsql.pl?show Ostatni dostęp: 25.11.2009
Szanghaj na różnych zdjęciach satelitarnych: po lewej zobrazowanie z Ikonos Maj 2000 Źródło: Beckel L, 2007 The European Space Agency School Atlas: Geography from Space (Salzburg: Geospace) 287 pp.
Mozaika zobrazowań satelitarnych dla Europy, ze SPOT Vegetation w 2002 Źródło: Beckel L, 2007 The European Space Agency School Atlas: Geography from Space (Salzburg: Geospace) 287 pp.
Kompozycja scen z MERIS dla Europy Źródło: Beckel L, 2007 The European Space Agency School Atlas: Geography from Space (Salzburg: Geospace) 287 pp.
Düsseldorf - zdjęcie satelitarne Źródło: www.flaechennutzung.nrw.de www.flaechennutzung.nrw.de Ostatni dostęp: 01.07.2009
Düsseldorf - obraz poklasyfikacyjny Źródło: www.flaechennutzung.nrw.de www.flaechennutzung.nrw.de Ostatni dostęp: 01.07.2009