2. Enkele basisprincipes

Parallax

Een kleine test: Strek één arm en houd in deze hand een lepel. Sluit één oog en kijk waar de lepel zich bevindt ten opzichte van de omgeving. Sluit nu het andere oog en open het andere.

Wat kon je waarnemen?

Dit is wat er gebeurt... parallax!


Het linkerbeeld werd gezien door het linkeroog, het rechterbeeld door het rechteroog. Wanneer je afwisselend één oog sluit , lijkt het alsof de lepel van de ene plaats naar de andere verspringt.

De parallax is de schijnbare verplaatsing als gevolg van verandering in positie van de waarnemer.

Vraag: Op de achtergrond zie je een fles water. Deze verandert ook van positie. Vergelijk deze positieverandering met deze van de lepel. Wat kan je concluderen?

Antwoord


Parallax in teledetectie

Hetzelfde fenomeen kan ook aangetroffen worden op beelden gemaakt vanuit een vliegtuig (of satellieten). Met een bepaald tijdsinterval tussenin worden twee foto's genomen tijdens het vliegen over een gebied. Zodoende worden dezelfde objecten vanuit verschillende locaties opgenomen.

Bekijk even onderstaande afbeeldingen.

Zoom Sign
Caïro
Caïro.
Bron: Ghent University.

De IKONOS-satelliet nam volgende beelden van hoge gebouwen in Caïro (Egypt).

Zoom Sign
Buildings Caïro
Caïro, gezien met de IKONOS-satelliet.
Bron: Ghent University-

Je krijgt twee afbeeldingen van hetzelfde gebouw, genomen van op een andere locatie. De schijnbare verplaatsing van het gebouw wordt veroorzaakt door de verandering van observatiepunt. We spreken hier dus ook van parallax.

Opmerking: Parallax kan gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de hoogte van objecten in het beeld.