2. Enkele basisprincipes

Reliëfverplaatsing

Relief displacement
Reliëfverplaatsing in een luchtfoto.
Bron: Purdue University.

Bekijk even de gebouwen die zichtbaar zijn op bovenstaande, ingezoomde uitsnedes van de luchtfoto.

  • Zie je iets opmerkelijks aan de positie van de boven- en onderkant van de gebouwen?
  • Hoe veranderd deze positie, afhankelijk van de plaats op de luchtfoto?
Answer


Hoe werkt dit?

Je hebt waarschijnlijk al opgemerkt dat alle gebouwen, uitgezonderd deze in het nadirpunt, onder een bepaalde hoek worden weergegeven. Deze hoek verandert afhankelijk van de plaats op het beeld. De volgende figuur toont ons hoe dit gebeurt.

Radial relief displacement
Weergave van de vervormingen in een luchtfoto, afhankelijk van de afstand tot het nadirpunt, of m.a.w. het centrum van het beeld.
Bron: Purdue University
Een verticaal object (bv. een gebouw) zal de indruk wekken dat het op een radiale lijn gelegen is; deze lijn gaat door het nadirpunt. Deze vervorming wordt reliëfverplaatsing genoemd.

Volgende principes verklaren deze reliëfverplaatsing

  • Objecten zullen naar buiten toe hellen, m.a.w. de radiale verplaating
  • Hoe hoger het object, hoe groter de reliëfverplaatsing
  • Naarmate het object verder gelegen is van het hoofdpunt, zal het een grotere radiale verplaatsing kennen

De reliëfverplaatsing kan honderden meters zijn. Bij de IKONOS-satelliet, bijvoorbeeld, zal een gebied met een hoogte verschil van een kilometer, o.a. door de 30° hoek ten opzicht van het nadir waaronder de beelden opgenomen worden, in het satellietbeeld een reliëfverplaatsing hebben van bijna 600 meter!!


Denk daar maar eens over na ...

  1. Als je de hoofdstukken over perspectieve projecties en orthografische projectie gelezen hebt, waar is de kans het grootst dat we een reliëfverplaatsing aantreffen?
  2. Wanneer je een kaart met een foto vergelijkt, waar is de kans het grootst dat we een reliëfverplaatsing aantreffen?
Antwoord

Zou het mogelijk zijn om de hoogte van gebouwen te berekenen uit deze reliëfverplaatsing? Kom het hier te weten!