Hoogte berekenen uit parallax?

Wanneer twee luchtfoto's opeenvolgend worden gemaakt op een vlieglijn, met een duidelijke overlap tussen beide, kan de hoogte worden berekend.

In de volgende figuur wordt een punt A aangeduid op twee overlappende foto's als al en ar. De oorsprong ligt in het hoofdpunt, O1 en O2.

De parallax in punt A kan als volgt weergegeven worden:

Zoom Sign
Parallax afgemeten op het beeld.

De parallax in punt A kan weergegeven worden door het rechterpunt uit te zetten op het linkerbeeld. We kunnen nu de parallax gebruiken om verdere informatie te weten te komen over de hoogte van punt A. Wanneer we de gelijkenis tussen beide driehoeken (L1, L2, A) en (L1, al, ar) zien, kunnen we stellen dat:

of

Dit bewijst dat wat we al intuïtief waarnamen, ook zo is; namelijk dat parallax en nabijheid van een object omgekeerd evenredig zijn. Een grote parallax geeft aan dat het object zich dichter bij de sensor bevindt of met andere woorden, dat het hoger is. Een kleine parallax geeft aan dat het object verder van de sensor is gelegen en dus lager is.

Zoom Sign
Parallax op punt A. H is de afstand van de sensor tot het referentieniveau.

Parallax en nabijheid zijn omgekeerd evenredig. Grote parallax impliceert een nabijheid (object met grote hoogte) terwijl een kleine parallax wordt aangetroffen bij een ver object (een lage hoogte).