Τί είναι η κλιματική αλλαγή;

Αέρια θερμοκηπίου

Στη Γη, τα κύρια αέρια θερμοκηπίου είναι ο ατμός από το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), και το όζον (03). Αυτά τα αέρια παγιδεύουν την θερμότητα μέσα στο επιφανεικό τροποσφαιρικό σύστημα σαν μια ζεστή κουβέρτα. Αυτό το φυσικό φαινόμενο ονομάστηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωρίς αυτό, η μέση θερμοκρασία στη Γη θα ήταν -18°C !

Ωστόσο, το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενδυναμώνεται όταν η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις ορισμένων αέριων θερμοκηπίου.

Ο διοξείδιος του άνθρακα αποτελεί 75% του "αυξημένου" φαινόμενου του θερμοκηπίου που προκαλείται από μη-φθσικές πηγές. Η καύση των φυσικών καυσίμων έχει αυξάνει τα επίπεδα CO2 περισσότερο από 30% σε σύγκριση με τις προ-βιομηχανικές εποχές. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μερικούς αιώνες για το επίπεδα CO2 να γυρίσουν στο φυσικό τους αν όλες οι μη-φυσικές εκπομπές σταματούσαν σήμερα.
Παγκόσμια θέρμανση και κλιματική αλλαγή

Η παγκόσμια θέρμανση είναι η επίκαιρη αύξηση στη μέση θερμοκρασία της κοντινής απιφάνειας του αέρα και των ωκεανών της Γης από τα μέση του εικοστού αιώνα, και την προβλεπόμενη συνέχισή της.

Zoom Sign
Παγκόσμια θέρμανση
Αυτός ο μπερδεμένος 'παγο-επιβάτης' δείχνει ξεκάθαρα πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την Αρκτική. Φωτογραφία: © Arne Nævra.

137 εθνικές κυβερνήσεις έχουν υπογράψει και απικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότοl που στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές των αέριων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το πρωτόκολλο δεν φέρει καμία υποχρέωση πέρα από τον έλεγχο και τις αναφορές εκπομπών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική αναπτυγμένη χώρα που δεν έχει επικυρώσει την συνθήκη και είναι μία από τις πιο μεγάλους φταίχτες, αφού ακπέμπει ένα από τα μεγαλύτερα ποσά αέριων του θερμοκηπίου.

Υπάρχει μια συνεχιζόμενη πολιτική και δημόσια συζήτηση παγκοσμίως σχετικά με το τι δράση θα πρέπει να αναληφθεί για τη μείωση ή την αντίστροφη της μελλοντικής πορείας της θέρμανσης του πλανήτη ή για την προσαρμογή στις αναμενόμενες συνέπειές του.

Η Πολυκυβερνιτική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)

Η IPCC είναι μία ομάδα που αποτελείται από εκαντοτάδες ειδικούς από πάνω από 100 χώρες. Παράγουν αναφορές που συνοψίζουν αυτά που ξέρουμε για την κλιματική αλλαγή και πως θα εξελιχθεί. Οι αναφορές του IPCC χε=ρησιμοποιολυνται από κυβερνητικά πρόσωπα για να δημιουργήσουν μια κοινή πολιτική για το πως θα αντιμετωπίσουν οι χώρες τους τα προβλήματα όπως τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την κλιματικλη αλλαγή, και άλλες παγκόσμιες αλλαγές.

Τον Οκτώβρη του 2007, η IPCC επιβραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης μαζί με τον Πρώην Αντι-Πρόεδρο των ΗΠΑ Αλ Γκορ για τις προσπάθειές τους να αναπτύσσουν και να διαδώσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την τεχνητή κλιματική αλλαγή για την οποία ευθλυνεται ο άνθρωπος, και να θεμελιώσουν τα μέτρα που απαιτούνται να αντιστρέψουν αυτές οι αλλαγές, όπως ανακοίνωσε ο Professor Ole Danbolt Mjøs, Πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

Zoom Sign
Συγκεντρώσεις αέριων του θερμοκηπίου
Ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις σημαντικών αέριων του θερμοκηπίου για τα τελευταία περίπου 200 χρόνια. Οι αυξήσεις από το περίπου 1750 αποδίδονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες στην βιομηχανική εποχή. Πηγή: IPCC 2007.

Οι αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες θα προκαλέσουν την απιφάνεια της θάλασσας να αυξηθεί, και αναμένεται να αυξάνει την ένταση των ακραίων καιρικών καταστάσεων και να αλλάξει την ποσότητα και το σχέδιο της βροχώπτωσης.
Άλλες επιδράσεις της παγκόσμιας θέρμανσης συμπεριλαμβάνουν αλλαγές στις γεωργικές αποδώσεις, εμπορικά δρομολόγια, υποχώρηση παγετώνων, αρκτική και ανταρτκτική τήξη των πάγων, εξαφανίσεις ειδών και αυξήσεις στα πεδία των διανυσμάτων ασθενειών.

Zoom Sign
Παρατηρούμενες και προβλεπόμενες θερμοκρασίες επιφάνειας
Σύγκριση των παρατηρούμενων αλλαγών σε ηπειρικό και παγκόσμιο κλίμακα στη θερμοκρασία της επιφάνειας με προσομοιωμένα αποτελέσματα από κλιματικά πρότυπα χρησιμοποιώντας είτε φυσικά είτε φυσικά και ανθρωπογενείς forcings Πηγή: IPCC 2007.
Ενδιαφέρεστε για την κλιματική αλλαγή; Κοιτάξετε τους παρακάτω σύνδεσμους!

Και τώρα που το αναφέραμε, ξέρετε την διαφορά μεταξύ καιρό και κλίμα;

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Τα αέρια θερμοκηπίου παγιδεύουν την θερμότητα στην ατμόσφαιρα της Γης, μέσα ατο επιφανειακό τροπόσφαιρικό σύστημα.

Παγκόμια υπερ-θέρμανση
Η παγκόμια υπερ-θέρμανση είναι η απίκαιρη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην κοντινή επιφάνεια του αέρα και των ωκεανών της Γης από τα μέση του εικοστού αιώνα, και την προβλεπόμενη συνέχισή της.

Παγκόσμια αλλαγή, κλιματικιή αλλαγή παγκόσμια κλιματική αλλαγή
Αυτοί οι όποι συνοψίζουν την παγκόσμια υπερ-θέρμανση και οι επιπτώσεις της.
Ο όρος κλίμα σημαίνει ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες δεν είναι η μοναδική επίπτωση της παγκόσμιας υπερ-θέρμανσης.
Ο όρος παγκόσμιο τονίζει ότι συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την Γη.