3. 3D-toepassingen

Inleiding tot toepassingen

Topographic map
Uitsnede van een topogarische kaart (1:50 000) L5504 Schleiden (Duitsland). De bruine lijnen beschrijven het reliëf van het gebied.
Bron: Universiteit Gent.


Er zijn verschillende methoden om hoogte weer te geven. Eén die je zeker kent is de topografische kaart zoals in de afbeelding weergegeven. De hoogte-informatie, ook wel topografie genoemd, wordt weergegeven door de bruine lijnen. Naarmate de lijnen dichter bij elkaar staan, wordt de helling steiler.

Voor toeristen is het niet altijd eenvoudig om topografische kaarten te interpreteren. Enige oefening is nodig om vlot topografische kaarten te begrijpen en de noodzakelijke informatie eruit te halen.

Naast topografische kaarten zijn er ook andere manieren om topografische informatie van een regio weer te geven. Sommige zijn zelfs eenvoudiger te interpreteren. Volgende driedimensionale representaties zijn enkele voorbeelden: