Reliëfverplaatsing: Berekenen van de hoogte

De mate waarin, op een beeld, er een verplaatsing is tussen de boven- en onderkant van een object wordt reliëfverplaatsing genoemd en wordt bepaald door:

  • de hoogte van het object
  • de afstand tot het nadirpunt
Wat is het nadirpunt van een beeld?

We kunnen aan de hand van onderstaande afbeelding een vergelijking afleiding die de relatie weergeeft tussen de objecthoogte en de reliëfverplaatsing.

X is het opnamepunt, Y is het nadirpunt

We kunnen twee vergelijkingen opstellen voor afstand D in deze figuur, waarbij de radiale beeldafstanden rB en rT zijn.

en

waarna beide vergelijkingen van D aan elkaar gelijkgesteld worden,

Uit de laatste vergelijking blijkt dat wanneer de vermenigvuldiging van de vlieghoogte boven de basis van het gebouw (H) en de reliëfverplaatsing op het beeld (Δr) vervolgens gedeeld wordt door de radiale afstand tussen het hoofdpunt en de top van het object (rT) dit gelijk is aan de hoogte van het gebouw (h).

Wanneer alle objecteenheden (bijvoorbeeld meter) en alle beeldeenheden (bijvoorbeeld millimeter) dezelfde zijn, dan zullen de eenheden van de vergelijking consistent zijn.

Er kan dus, indien de vlieghoogte gekend is, van ieder object op het beeld de hoogte berekend worden!

De hoogte van ieder object op één enkele luchtfoto kan berekend worden, wanneer we één enkel essentieel stuk informatie hebben over de luchtfoto ... de vlieghoogte.

Voorbeeld

De vlieghoogte boven de basis van het weergegeven gebouw in de volgende figuur H is 500 m voor een verticale foto. De beeldverplaatsing van het gebouw op het beeld is 4 mm en de radiale afstand van het hoofdpunt tot de top van het object (rT) is 75 mm.

Wat is de hoogte van het gebouw?

Oplossing