Πώς μπορούν οι δορυφόροι να παρακολουθούν τη μεταβολή της χρήσης της γης;

Στη γεωγραφία η χρήση γης είναι η περιγραφή του πως χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τη γη: χωράφια; λειβάδια; χωριά; δάση; κτλ.

Η μεταβολή της χρήσης της γης σημαίνει τις διακυμάνσεις στη χρήση της γης. Η εκκαθάριση των δασών, η ανάπτυξη των πόλεων και η αποκατάσταση των πρώην βιομηχανικών περιοχών αποτελούν παραδείγματα της αλλαγής της χρήσης της γης.

Με τη σύγκριση 2 δορυφορικών εικόνων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, μπορούμε να δούμε τις αλλαγές στη χρήση της γης.

Θα βρείτε τα πάντα σχετικά με το πώς οι δορυφόροι μελέτη την χρήση της γης στην
Η Χρήση της γης και η αλλαγή στην χρήση της !Zoom Sign
El Médano, Τενερίφη.
Αλλαγή στην χρήση της γης γύρω από το αεροδρόμιο κοντά στο El Médano, Τενερίφη.
Πηγή: Naumann 2008. Κάντε κλικ στην εικόνα να δείτε τον κώδικα χρωμάτων.

Toggle: Debug