Τί εννοούμε όταν μιλάμε για Μεταβολές Χρήσεων Γης;

Τα Φοινικόνησα και Ο Κόσμος στο Ντουμπάι

Είστε εξοικειωμένοι με τα γιγαντιαία Φοινικόνησα στις ακτές του Ντουμπάι; Αποτελούν έκφραση της αλλαγής των χρήσεων γης ή/και της αποκατάστασης του εδάφους. Αυτά τα τεχνητά νησιά είναι ένα παράδειγμα της ανθρώπινης καταπάτησης.


Τί εννοούμε όταν μιλάμε για Μεταβολές Χρήσεων Γης; Αυτό το μάθημα θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας με την δική σας βοήθεια.

Χρήσεις γης στη Γεωγραφία εννοεί την χρήση της γης από τον άνθρωπο. Οι μεταβολές στις χρήσεις γης είναι μια παραλλαγή ή αλλαγή των χρήσεων γης, για παράδειγμα, οι εκκαθαρίσεις των δασών, η ανάπτυξη των πόλεων, καθώς και τον γυρισμό στην φύση στους πρώην βιομηχανικούς χώρους.


Περιεχόμενα του μαθήματος:

  • Παγκόσμιες μεταβολές χρήσεις γης
  • Αστικοποίηση - Η ανάπτυξη των πόλεων
  • Παγκόσμια παραδείγματα της ανθρώπινης δραστηριότητας που προκαλεί τις μεταβολές στις χρήσεις γης, όπως η εκκαθάριση της γης στα τροπικά μέρη
  • Μαζικό Τουρισμό - Διακοπές στο ΝήσοςΤενερίφη

Για άμεση σύνδεση με τα κεφάλαια, κάντε κλικ σε μία από τις παραπάνω εικόνες!

Ντουμπάιi 2003
Δορυφορική εικόνα της ακτής του Ντουμπάι, Σεπτέμβριος 2003.
Πηγή: NASA Aster

Task: Συγκρίνετε τις εικόνες της ακτής του Ντουμπάι μεταξύ τους και με πιο πρόσφατες εικόνες π.χ. από το Google Earth. Περιγράψτε τις αλλαγές.