Καλώς ήρθατε στην ενότητα 'Διαχείριση Φυσικών Πόρων'

Εισαγωγή

Το φυσικό μας περιβάλλον απειλείται από τις επιπτώσεις των διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η ικανότητά του να "θεραπεύσει" τον εαυτό του περιορίζεται από τον ρυθμό με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε τους πόρους του. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους πόρους που χρησιμοποιούμε, και ούτε με την ποσότητα που εκμεταλλευόμαστε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε αυτό.

Zoom Sign
Bachalpsee
Bachalpsee στις Ελβετικές Άλπες.
Πηγή: Wikimedia Commons

Η τηλεπισκόπηση μπορεί να παρέχει συχνά στοιχεία σχετικά με τους πόρους που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για λόγους παρακολούθησης, αλλά μπορεί επίσης να παρέχουν πληροφορίες, με βάση τις οποίες θα μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με το πώς να χειριστούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φυσικοί μας πόροι.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς χρησιμοποιείται η τηλεπισκόπηση για να

  • αξιολογηθεί την ποιότητα του εδάφους και οι σχετικές περιβαλλοντικές απειλές
  • παρακολουθούνται οι υδάτινοι όγκοι που μας εφοδιάζουν με νερό
  • διαχειριστούν τα αποβλητα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον
  • γίνει ο πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων
  • διαχειριστούν με αειφόρο τρόπο τα δάση
  • διαχειριστούν οικοσυστήματα και φυσικά τοπία.


Το ξέρετε οτι 78 εκατομμύρια άκρ (31 εκατομμύρια εκτάρια) του τροπικού δάσους καταστρέφεται κάθε χρόνο; Αυτή είναι μια έκταση μεγαλύτερη από την Πολωνία.

Zoom Sign
Αποψίλωση των δασών στην Βολιβία
Τα Βολιβιανά δάση έχουν εκκαθαριστεί και μετατραπεί σε γεωργική γη. Το πλάτος της εικόνας είναι 80 χιλιόμετρα. Πηγή: GoogleEarth.

Η μη-βιώσιμη αποψίλωση των δασών (εκκαθάριση των δασών χωρίς να ξαναφυτεύονται δέντρα) μειώνει την ικανότητα της γης να απορροφά το CO2, διαταράσσει το τοπικό κλίμα με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και αποκαλύπτει το χ'ωμα, με αποτέλεσμα τη διάβρωση του εδάφους.