Πώς μπορούν οι δορυφόροι να παρακολουθούν την βιοποικιλότητα;

'Αμεσα!

Δορυφορικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της αποψίλωσης των δασών, την εκτίμηση των αλλαγών στην κάλυψη της γης σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα, την παρακολούθηση των πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την παρακολούθηση της μείωσης του οικότοπου ενός είδους, κ.λπ.

Όλες αυτές οι δορυφορικές παρατηρήσεις δίνουν πληροφορίες για τα επίπεδα της υγείας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Αυτό και πολλά άλλα που θα ανακαλύψετε στην Ενότητα
Διαχείριση Φυσικών Πόρων !Zoom Sign
Δασικά φρούτα
Δασικά φρούτα από το Νήσος Barro Colorado, Παναμά. Πηγή: Wikimedia Commons, Christian Ziegler.

Toggle: Debug