Ποιά είναι η δαιφορά μεταξύ καιρού και κλίματος;

Περιφεριακό κλίμα

Το κλίμα στον δικό σου τόπο στον κόσμο ονομάζεται περιφερειακό κλίμα. Είναι ο μέσο πρότυπος καιρός σε ένα μέρος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, περιλαμβανομένων των διακυμάνσεων των εποχών.

Το περιφερειακό κλίμα περιλαμβάνει θερμοκρασίες, υγρασία, βροχή, μετρήσεις ατμοσφαιρικών σωματιδίων και πολλούς άλλους μετεωρολογικούς παράγοντες σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Το κλίμα στον τόπο σας επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος, το έδαφος, το υψόμετρο, η επίμονη κάλυψη με χιόνι ή πάγο, καθώς και τους κοντίνους ωκεανούς και τα ρεύματά τους.

Το κλίμα μπορεί να ταξινομηθεί με παραμέτρους όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση, ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένες μορφές του κλίματος

Zoom Sign
Ταξινόμηση κλίματος
Οι κλιματικές ζώνες του κόσμου. Πηγή: www.wikimedia.org.

Το παγκόσμιο κλίμα

Ωστόσο, μπορούμε να εξετάσουμε και το κλίμα στον κλίμακα ενός ολόκληρου πλανήτη. Το παγκόσμιο κλίμα είναι μια περιγραφή του κλίματος του πλανήτη στο σύνολό του, με όλες τις μέσος όρο περιφερειακές διαφορές. Συνολικά, το κλίμα του πλανήτη εξαρτάται από την ποσότητα της ενέργειας που έλαβε από τον ήλιο και την ποσότητα της ενέργειας που παραμένει μέσα στο πλαίσιο του συστήματος.

Ενώ οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες ώρες, το κλίμα αλλάζει μέσα σε πιο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κιλματικά γεγονότα, όπως το Ελ Νίνιο, μορφολοποιούνται με το πέρασμα πολλών ετών, μικρής κλίμακας διακυμάνσεις συμβαίνουν μετά από μερικές δεκαετίες, και οι μεγαλύτερες κλιματικές αλλαγές σχηματίζονται μέσα σε εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια.

Σήμερα, τα κλίματα αλλάζουν. Η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης γίνεται πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν, σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες. Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί την αύξηση στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία της Γης.

Ο Καιρός

Η διαφορά μεταξύ του καιρού και του κλίματος βρίσκεται στην μέτρηση του χρόνου. Ο καιρός είναι οι συνθήκες της ατμόσφαιρας μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ενώ το κλίμα είναι το πώς η ατμόσφαιρα "συμπεριφέρεται" σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κοινά καιρικά φαινόμενα συμπεριλαμβάνουν τον άνεμο, τα σύννεφα, την βροχή, το χιόνι, την ομίχλη και οι αμμοθύελλες. Λιγότερο συχνές εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνουν φυσικές καταστροφές όπως οι ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες και χιονοθύελλες.

Τα καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν λόγω των διαφορών θερμοκρασίας και υγρασίας μεταξύ διαφορετικών τόπων. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται στον άποψη του ήλιου σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος στις τροπικές περιοχές. Επειδή ο άξονας της Γης έχει κλίση άνάλογα με την τροχιά, το φως του ήλιου είναι περιστατικό σε διαφορετικά σημεία σε διαφορετικές περιόδους μέσα στο χρόνο.

Οι διαφορές στην επιφανειακή θερμοκρασία με τη σειρά τους προκαλούν διαφορές πίεσης. Μια ζεστή επιφάνεια θερμαίνει τον αέρα που βρίσκεται πάνω του και ο αέρας διευρύνεται, το οποίο μειώνει την πίεση του αέρα και την πυκνότητά του. Η προκυμαίνη οριζόντια πίεση βαθμίδας επιταχύνει τον αέρα από την υψηλή στην χαμηλή πίεση, δημιουργόντας αέρα, και η περιστροφή της Γης στη συνέχεια προκαλεί καμπυλότητας της ροής μέσω των συνεπειών Coriolis.

Zoom Sign
Σύστημα χαμηλής πίεσης
Αυτό το σύστημα χαμηλής πίεσης πάνω από την Ισλανδία γυρνάει προς τα αριστερά λόγω ισορροπίας μεταξύ της ισχύων Coriolis και πίεσης βαθμίδας. Οι εικόνε ελήφθει από Aqua/MODIS στις 04/09/03. Πηγή: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC.

Πρόγνωση καιρού

Η πρόγνοση καιρού είναι μια επιστημονική και τεχνολογική που να προβλέψει την κατάσταση της ατμόσφαιρας για μία μελλοντική περίοδο και μια δεδομένη τοποθεσία. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις γίνονται με τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων (π.χ. δορυφορικά δεδομένα) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ατμόσφαιρας και την επιστημονική κατανόηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών για να προβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο η ατμόσφαιρα θα εξελιχθεί