1. Wereldwijde verandering in landgebruik

Landgebruik en verandering in landgebruik wereldwijd    (1/2)

Deze tutorial zal je door de volgende vragen leiden. Wat is landdek en verandering in landgebruik? Hoe wordt deze veroorzaakt en waar komt deze het meest voor?

Taken:
1. Vergelijk de wereldwijde situering van landdek in 2000 met de potentiële vegetatiespreiding (wanneer de aarde niet door mensen beplant is), bijvoorbeeld in Europa of in Noord-Amerika.
2. Verklaar de verschillen. Deel de oorzaken en factoren in de volgende groepen in: natuurlijke en kunstmatige, rechtstreekse en onrechtstreekse, lange en korte termijn.
3. Gis wat de toekomstige veranderingen zullen zijn. Welke zones zullen naar jouw mening de grootste veranderingen ondergaan? Verantwoord je mening!

In de aardrijkskunde wordt onder landdek verstaan de fysieke toestand van het terrein, zoals landbouwakkers, bossen en bergen - ook zijn sommige door de mens gemaakte constructies, zoals huizen en straten, opgenomen (Meyer 1995).

 

Tegenwoordig wordt satellietinformatie gebruikt om het mondiale en regionale landdek en veranderingen in landdek te compileren (Schinninger 2008).

Percentage verspreiding van het landdek
Percentage verspreiding van het landdek in 2000.
Gegevens: Schinninger 2008

De grootste wijzigingen in landdek gebeurden in het verleden door de transformatie van bossen en graslanden in landbouwakkers en weilanden. De landbouwakkers en weilanden zijn over de afgelopen 300 jaar opgelopen tot 460% en 560% respectievelijk (Klein Goldewijk 2001).

Extra material:

Rechtstreekse vergelijking van landdek 2000 en potentiële vegetatiespreiding

Uitleg over de verandering in landdek