Teledetectie van sites behorend tot het cultureel erfgoed

Wat is cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed is datgene wat we geërfd hebben van vorige generaties, wat door de huidige generatie in stand wordt gehouden en doorgegeven wordt aan de volgende generaties. Toch is het vaak zo dat datgene dat als cultureel erfgoed beschouwd wordt door de ene generatie, verworpen wordt door de volgende generatie, om pas opnieuw ontdekt te worden door een volgende generatie.

Vormen een essentieel onderdeel van de identiteit van het cultureel erfgoed:

Monumenten: architecturale bouwwerken, monumentale beeldhouwwerken en schilderijen, elementen of structuren van archeologische aard, opschriften, holwoningen en combinaties van elementen die van een uitstekende universele waarde zijn vanuit het oogpunt van de geschiedenis, de kunst of de wetenschap;

Groepen gebouwen: groepen aparte of onderling verbonden gebouwen die, omwille van hun architectuur, hun homogeniteit of hun plaats in het landschap van een uitstekende universele waarde zijn vanuit het oogpunt van de geschiedenis, de kunst of de wetenschap;

Sites: werken uitgevoerd door de mens of de gezamenlijke werken van mens en natuur, en gebieden met inbegrip van archeologische sites, die van een uitzonderlijke universele waarde zijn vanuit geschiedkundig, esthetisch, etnologisch of anthropologisch oogpunt.

(Artikel 1 van de UNESCO Werelderfgoedconventie http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf)


Zoom Sign
Abu Simbel
Abu Simbel.
Foto: Nenadovic / UNESCO Fotobank

Het idee het cultureel werelderfgoed te beschermen ontstond in 1954, toen de overheid van Egypte besloot tot de bouw van de Hoge Aswandam, een beslissing die de vallei zou doen onderstromen waar ook de tempels van Abu Simbel stonden, een juweel van de oude Egyptische beschaving. Na een oproep van de Egyptische en Soedanese regering lanceerde UNESCO in 1959 een internationale beschermingscampagne. Het archeologisch onderzoek in het gebied dat onder water zou komen te staan werd versneld. En vooral werden de tempels van Abu Simbel en Philae ontmanteld, verplaatst naar hogergelegen gebied en terug samengesteld.
De campagne kostte zo'n 80 miljoen US$, waarvan de helft werd geschonken door een vijftigtal landen. Dit illustreert het belang van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid inzake het conserveren van buitengewone culturele sites.

Zoom Sign
Abu Simbel
Abu Simbel.
Foto: Rex Keating / UNESCO Fotobank

Het succes ervan leidde tot andere beschermingscampagnes, waaronder het beschermen van Venetië (Italië), Mohenjodaro (Pakistan) en de restauratie van Borobodur (Indonesië).

Bijgevolg begon UNESCO met de hulp van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (International Council on Monuments and Sites, ICOMOS) aan de voorbereiding van een ontwerpconventie over de bescherming van cultureel erfgoed.Op welke manier kunnen teledetectiemiddelen nuttig zijn voor de conservatie en studie van sites behorend tot het cultureel erfgoed?

Bekijk de volgende case studies en je zult het antwoord vinden!De Chinese Muur

Zoom Sign
De Chinese Muur
De Chinese Muur.
Foto: Dominique Roger / UNESCO
Zoom Sign
De Chinese Muur vanuit de ruimte
De Chinese Muur vanuit de ruimte.
Bron: NASA
In het jaar 220 voor Christus, onder Qin Shi Huang, werden delen van vroegere vestingwerken samengevoegd om een verenigd verdedigingssysteem te vormen tegen invasies vanuit het noorden. De bouw ging door tot aan de Mingdynastie (1368-1644), toen de Grote Muur 's werelds grootste militaire bouwwerk werd. Het historische en strategische belang ervan wordt enkel geëvenaard door haar architecturale betekenis.
Wilt u meer weten? Zie de casestudy.

Dresden en de vallei van de Elbe in Duitsland

Zoom Sign
Dresden en de vallei van de Elbe in Duitsland
Dresden en de vallei van de Elbe in Duitsland.
Foto: Liliana Manns
Zoom Sign
Dresden en de vallei van de Elbe in Duitsland vanuit de ruimte
Dresden en de vallei van de Elbe in Duitsland vanuit de ruimte.
Bron: DLR
De Vallei van de Elbe bij Dresden, Duitsland, is een cultureel landschap uit de 18de en 19de eeuw dat zich over een lengte van 18 km uitstrekt langs de rivier de Elbe doorheen de stad Dresden. Het wordt gekenmerkt door lage graslanden en wijngaarden, met als hoogtepunt het Pillnitz Paleis en het stadscentrum van Dresden met haar ontelbare monumenten en parken uit de 16de tot de 20e eeuw.
Wilt u meer weten? Zie de casestudy.

Venetië, Italië

Zoom Sign
Luchtfoto van Venetië, Italië
Luchtfoto van Venetië, Italië.
Foto: Alexis N.Vorontzoff / UNESCO
Zoom Sign
Venetië, Italië, vanuit de ruimte
Venetië, Italië, vanuit de ruimte.
Bron: GeoEye 2009
Venetië, dat werd gesticht in de 5e eeuw en zich uitstrekt over 118 kleine eilandjes, werd een belangrijke zeemogendheid in de 10e eeuw. De ganse stad is een buitengewoon architecturaal meesterwerk waarin zelfs het kleinste gebouw werken bevat van sommige van 's werelds grootste kunstenaars zoals Giorgione, Titiaan, Tintoretto, Veronese en anderen.
Wilt u meer weten? Zie de casestudy.

Mont St. Michel en haar baai, Frankrijk

Zoom Sign
Mont St. Michel en haar baai, Frankrijk
Mont St. Michel en haar baai, Frankrijk.
Foto: F. Bandarin / UNESCO
Zoom Sign
Mont St. Michel en haar baai, Frankrijk, vanuit de ruimte
Mont St. Michel en haar baai, Frankrijk, vanuit de ruimte.
Bron: CNES
Hoog op een rotsachtig eilandje temidden van uitgestrekte zandbanken en blootgesteld aan sterke getijden tussen Normandië en Bretagne staat het "Wonder uit het Westen", een gotische Benedictijnse abdij en het dorpje dat verrees in de schaduw van haar grote wallen. Deze abdij, die gebouwd werd tussen de 11e en de 16e eeuw, is een technische en artistieke tour de force, en heeft zich moeten aanpassen aan de problemen die gesteld werden door deze unieke natuurlijke site.
Wilt u meer weten? Zie de casestudy.