Ürün Verim Tahmini - EK

Mars Crop Yield Forecasting System (MYCFS)

Mars Verim Tahmin Sistemi, Birleşik Araştırma Merkezi'nin Tarım ve Su Ürünleri Birimi'nin (Agriculture and Fisheries Unit of the Joint Research Centre, JRC), MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) sektörüne bağlı, uzaktan algılama verileri ve diğer tarzdaki verileri kombine eden bir yapıdır.Sistem, kendini şekillendirmek için kombine edilmiş önemli komponentlerden oluşmuştur. Ana bileşenler, meteorolojik verilerin işlenmesi, bitki büyümelerinin simülasyon modelleri, uzaktan algılanmış verilerin işlenmesi ve indekslerin hesaplanması, ve daha önce üretilmiş bileşenlerden üretilmiş zaman serilerine bağlı belirteçlerin üretimini de içerirler.

Bitki büyümesinin simülasyonunda toprak ürün takvimleri, bitki yöntemleri ve bitki değişkenleri (bazıları her grup bitki için daha az veya çok kesin olmakla beraber bitkinin veri tabanına dayanır) ve toprak parametreleri yer alır. Uzaktan algılama verileri düşük ve orta çözünürlükte SPOT/NOAA-AVHRR ve MERIS/MODIS uydusundan 1km ve 300-500m çözünürlükte sağlanır. Bu uydu sistemleri tekrar geçiş konusunda avantaj sağlarlar. Bu aynı alandan iki kez başarılı bir şekilde geçişlerinin arasındaki zamanın çok az olduğu anlamına gelir. SPOT uydusu, sağda görünen görüntüdeki gibi, bütün dünyayı nerdeyse 1 günde dolaşabilir. Bu avantaj istenilen bölge için olabilecek en az bulutluluk seviyesinde görüntü alabilmeye sağlar.

Bu işlemlerin ürünleri, hazırlanan veritabanları ve sezon için geçerli olan zirai kalite göstergelerinin haritalanmış gösterimleridir. Bu, büyüme sezonu içinde bazı noktalarda gözlenmiş aşırı sıcaklıkları, üretilmiş yeşilkütlenin ve verimin simülasyonunu, toprak nemini, büyüme aşamasındaki bitkinin seviyesinin o anda olması gereken bitki seviyesi ile olan karşılaştırılmasını da içerir.

SPOT 5 image of fields near Berzordf Lake (August 2005)
SPOT-VEGETATION verilerinin 1 günde (VGT-S1) ve 10 günden fazla sürede (VGT-S10) toplanmış halleri.
Kaynak: Joint Research Centre

Sistem, her 10 günde bir, analiz edilip aylık basılan bültenlerde yayınlanmak üzere meteorolojik ve zirai-meteorolojik haritaları üretiyor. Sistem şu anda, Akdeniz havzası, Doğu Afrika, Güney Amerika ve CIS ülkelerini gözlemlemekte. İzleme programı, olağandışı iklimsel olay tespit ettiğinde, ilgililerin zamanında tepki vermesini ve zirai önlemlerin alınabilmesini sağlayan erken uyarı sistemi hizmeti veriyor.

Daha fazla bilgi için Mars Crop Yield Forecasting System methodology sitesini ziyaret edebilirsiniz. (İngilizce)