-->

Orthorectificatie

Wat is orthorectificatie?

Digitale satellietbeelden en luchtfoto's spelen een belangrijke rol in de opbouw van kaarten en visualisaties in GIS, maar door hun geografische distorsie kunnen beelden afkomstig van satellieten niet meteen gebruikt worden in een GIS of voor het transformeren naar een kaartbeeld. Het proces om de geometrische distorsies uit de satellietbeelden weg te werken wordt orthorectificatie genoemd. Zonder voorbereidend werk op je satellietbeeld zou het niet mogelijk zijn om directe en accurate metingen te maken van afstanden, hoeken, posities en oppervlaktes op het satellietbeeld.

Orthorectification
Orthorectificatie.
Bron: © Satellite Imaging Corporation. All rights reserved.

Wat is de oorzaak van deze distorsies?

De topografische variaties in het aardoppervlak beïnvloeden de reliëfverplaatsing, dus de afstand waarmee objecten worden verplaatst op een satellietbeeld of luchtfoto. Wanneer het landschap zeer topografisch divers is (zeer heuvelachtig of bergachtig), zullen er veel meer inherente distorsies aanwezig zijn in het beeld.

Wanneer de sensor zich direct boven het nadirpunt bevindt, zal er geen distorsie worden waargenomen ter hoogte van het nadirpunt. Wanneer men zich verder van het nadirpunt bevindt, nemen de distorsies toe. Deze terreindistorsies worden versterkt wanneer een sensor oblieke foto's neemt, dus wanneer de sensor niet naar het nadirpunt kijkt.

nadir
A is het nadirpunt, B is de nadirlijn.
Bron: © Satellite Imaging Corporation. All rights reserved.

Andere geometrische distorsies onstaan door fouten in de satellietpositie op hun baan of door de beweging van de aarde rond zijn as. Deze distorsies nemen ook toe bij oblieke foto's.