Το UNESCO και η Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

UNESCO

Το UNESCO είανι η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Ως εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, το UNESCO αναπτύσσει τη δράση του στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πολιτισμού, της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε το 1945, και σήμερα αποτελείται από 191 κράτη μέλη.

Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Η κληρονομιά μας είναι η κληρονομιά από το παρελθόν, αυτό που ζούμε σήμερα, και αυτό που θα κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά είναι και τα δυο αναντικατάστατες πηγές της ζωής και έμπνευσης.

Σκεφθείτε όλους τους τόπους ως μοναδικά και ποικίλα μέρη, όπως τις ερημιές του Serengeti της Ανατολικής Αφρικής, τους πυραμίδες της Αιγύπτου, το Great Barrier Reef στην Αυστραλία και τους μπαρόκ καθεδρικούς ναούς της Λατινικής Αμερικής. Αυτές οι τοποθεσίες συνθέτουν την κληρονομιά του κόσμου και αξίζει την προστασία μας.

Για το λόγο αυτό, το UNESCO έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο που θεωρείται ότι έχει εξαιρετική αξία για την ανθρωπότητα.

Για πιο πολλές πληροφορίες, κοιτάκετε την Ενότητα 2 - Διατήρηση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.Ο Ναός του Abu Simbel
Η Παγκόσμια Πολιτισιτκή Κληρονομιά του Abu Simbel, Αίγυπτο. Φωτογραφία: WHC UNESCO.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτειτε την εκπαιδευτική ιστοσελίδα Η Τηλεπισκόπηση υποστηρίζει την Διατήρηση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να δείτε τον κατάλογο με τις περιοχές Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Toggle: Debug