Μπορούν οιδορυφόροι να "βλέπουν" τρισδιάστατα;

ναι και όχι!

Οι δορυφορικοί εικόνες, όπως τις φωτογραφίες, έχουν πάντοτε δύο διαστάσεις.

Ωστόσο, ο συνδυασμός 2 ή περισσότερων εικόνων του ίδιου αντικείμενου που λαμβάνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες δίνει πληροφορίες για το ύψος του. Τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν με αυτό τον τρόπο να αποκομίζονται από δορυφορικά δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Μοντέλα 3D !Zoom Sign
Κτίρια, Κάιρο
Ο δορυφόρος SPOT πήρε αυτές τις εικόνες με χρονικό διάστημε μερικών δευτερολέπτων. Το φαινομενικό εκτόπισμα του κτιρίου που προκαλείται από την αλλαγή της οπτικής γωνίας είναι η παράλλαξη. Πηγή: Πανεπηστήμιο του Gent, Belgium.

Toggle: Debug