Γιατί είναι η μελέτη των ωκεανικών χρωμάτων στις παράκτιες ζώνες σημαντική;

Το χρώμα των ωκεανών μας λέει κάτι για τις ουσίες που υπάρχουν μέσα στο νερό.

Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών, ρύπων, ιζήματων και οργανισμών. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, και, με τη σειρά της, επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή.

Περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση 100 χλμ από τις ακτογραμμές. Πολλά καταναλωτικά προϊόντα παράγονται στις παράκτιες ζώνες.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα
Το χρώμα του ωκεανού στις παράκτιες ζώνες !Zoom Sign
SPM από εικoνα SeaWiFS
Χαρτογράφηση αιωρούμενων σωματίδιων (SPM) από εικόνα SeaWiFS. Πηγή: Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών (VU-IVM).

Toggle: Debug