Οι δορυφόροι "βλέπουν" τρεισδιάστατα;

Ναι και όχι!

Οι δορυφορικές εικόνες, όπως τις φωτογραφίες, είναι πάντοτε 2 διαστάσεων.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο ή περισσότερων εικόνων του ίδιου αντικείμενου που λαμβάνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες δίνουν πληροφορίες για το ύψος του. Τα τρισδιάστατ μοντέλα μπορούν, επομένως, να προκύπτουν από τα δορυφορικά δεδομένα.

Δείτε την Ενότητα Μοντέλα 3D!Zoom Sign
Κτίρια στο Κάιρο
Ο δορυφόρος SPOT έλαβε αυτές τις φωτογραφίες μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων. Η προφανή μετατόπιση του κτιρίου που προκαλείται από την αλλαγή του παρατηρητηρίου είναι η παράλλαξη. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Gent, Βέλγιο.

Toggle: Debug