Ο δορυφόρος Landsat

Το Πρόγραμμα LANDSAT είναι η επιχείρηση με την μακρύτερη λειτουργία για την απόκτηση εικόνων της γης από το διάστημα. Ο πρώτος δορυφόρος LANDSAT ξεκίνησε από τη NASA το 1972. Ο πιο πρόσφατος, το LANDSAT 7, ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 1999.

Τα εργαλεία των δορυφόρων LANDSAT έχουν πάρει εκατομμύριες εικόνες. Αυτές οι εικόνες αποτελούν μοναδική πηγή πληροφοριών για την έρευνα της παγκόσμιας αλλαγής και εφαρμογές στην γεωργία, χαρτογραφία, γεωλογία, δασοκομία, χωροταξία, εποπτεία, εκπαίδευση και εθνική ασφάλεια.

Σήμερα, οι δορυφόροι LANDSAT 5 και 7 «βλέπουν» και καταγράφουν το μπλε, πράσινο και κόκκινο φως του ορατού φάσματος, καθώς και το εγγυής υπερύθρο, μέσο-υπερύθρο και θερμικό-υπέρυθρο φως που τα ανθρώπινα μάτια δεν μπορούν να αντιληφθούν (αν και μπορούμε να αισθανόμαστε το θερμικό-υπέρυθρο ως θερμότητα). Οι εικόνες του LANDSAT 7 έχουν χωρική ανάλυση (μέγεθος pixel) των 15μ σε παγχρωματική λειτουργία, 30μ πολυφασματικής λειτουργίας και 60μ στο θερμικό IR κανάλι.

Μάθετε περισσότερα για την ιστορία του προγράμματος LANDSAT εδώ (ΕΝ).

Landsat 7
Ο δορυφόρος LANDSAT 7 στο δωμάτιο καθαρισμού πριν από την έναρξή του. Φωτογραφία: NASA/GSFC.

Toggle: Debug