Ontbossing

Waarom?

Tropische bossen allerhande verdwijnen snel doordat de mens het natuurlijk landschap uit de weg ruimt voor boerderijen en weilanden, om hout te oogsten voor de bouw en als brandstof, en om wegen en stedelijke gebieden aan te leggen.

Waar?

Tropische bossen strekken zich uit aan beide zijden van de evenaar, in een warm en gewoonlijk nat klimaat onder de meest rechtstreekse stralen van de zon. Er bevinden zich altijd groene bossen tussen de Kreeftskeerkring (noord) en de Steenbokskeerkring (zuid).

Hoe slecht is het?

Over het algemeen heeft het ruimen of vernietigen van aanzienlijke bosgebieden tot vergaande gevolgen, waaronder een beschadigd milieu, verminderde biodiversiteit, sociaal conflict en uitdagingen op vlak van klimaatverandering. In veel landen vindt ontbossing op grote schaal plaats en is het klimaat en de geografie aan het veranderen.

Zoom Sign
Deforestation in Indonesia
Het regenwoud afbranden om land vrij te maken voor oliepalmen in Sumatra, Indonesië. Foto: © WWF-Canon/Mark Edwards.

Meer feiten over tropische ontbossing in:

Zoom Sign
Deforestation in Mexico
Oerwoud platgebrand voor landbouw in Chiapas, Mexico. Foto: Jami Dwyer.

Wat gebeurt er in Indonesië?

Indonesië, bijvoorbeeld, was tot 1950 nog dicht bebost. Veertig procent van de in 1950 bestaande bossen werden in de volgende 50 jaren gerooid.

Miljoenen hectaren bos gaan verloren naarmate inheems bos gerooid wordt om plaats te maken voor industriële houtaanplantingen voor de pulp- en papierindustrieën, voor conversie tot gewasaanplantingen zoals oliepalm zowel als voor mijnbouwactiviteiten.

Er wordt echter gezegd dat de houtkap en vooral de illegale houtkap een van de hoofdoorzaken van het verlies aan bossen is.

Platbranden is de goedkoopste en snelste manier om bosland te ruimen, zodat het bruikbaar wordt voor gewasaanplanting. Jaarlijks worden grote stukken Zuid-Aziatisch woud platgebrand. Dit kan ontzaglijke atmosferische vervuiling veroorzaken wanneer branden oncontroleerbaar worden.


Toggle: Debug