Welkom bij de tutorial 'Beheer van natuurlijke rijkdommen'

Inleiding

Ons natuurlijk milieu wordt bedreigd door de gevolgen van uiteenlopende menselijke activiteiten. Haar vermogen om zichzelf te "herstellen" wordt in gevaar gebracht door de intensiteit waarmee we haar rijkdommen exploiteren. Het probleem zit hem echter niet in de rijkdommen die we gebruiken, of zo zeer in de hoeveelheid die we exploiteren, maar wel in de wijze waarop we dat doen.

Zoom Sign
Bachalpsee in de Zwitserse Alpen
Bachalpsee in de Zwitserse Alpen.
Bron: Wikimedia Commons

Teledetectie kan frequente gegevens verschaffen over de rijkdommen die op onze planeet beschikbaar zijn. Zulke gegevens zijn bijzonder nuttig voor monitoringdoeleinden, maar kunnen ook informatie verschaffen, op basis waarvan we beslissingen kunnen nemen over hoe de problemen aan te pakken waarmee onze natuurlijke rijkdommen geconfronteerd worden.

In deze tutorial zul je leren hoe teledetectie te gebruiken om...

... bodemkwaliteit te beoordelen en de daarbij horende bedreigingen voor het milieu in te schatten
... watervoorraden te monitoren die ons water leveren
... voor het milieu schadelijk afval te beheren
... te helpen bij de ruimtelijke ordening van kleine en grote steden
... bossen duurzaam te beheren
... ecosystemen te beheren en het natuurlijk landschap te behouden.

Wist je dat 31 miljoen hectare regenwoud ieder jaar vernietigd wordt? Dat is een oppervlakte groter dan Polen.

Zoom Sign
Boliviaanse bossen
Boliviaanse bossen die kaal gekapt en in landbouwakkers omgevormd zijn. De breedte van het beeld bedraagt 80 kilometer.
Bron: GoogleEarth.

Niet duurzame ontbossing (kaal kappen zonder de omgekapte bomen te vernieuwen) vermindert het vermogen van de aarde om CO2 op te nemen, ontwricht het lokale klimaat door de gemiddelde temperatuur te verhogen en legt losse bodem bloot, wat bodemerosie veroorzaakt.