Το πρόγραμμα SPOT-Βλάστηση

Βλάστηση

Ο στόχος του προγράμματος Βλάστηση είναι να παρέχει ακριβείς μετρήσεις των κύριων χαρακτηριστικών της φυτικής κάλυψης της Γης.

Σχεδόν καθημερινή παγκόσμια κάλυψη με ψήφισμα του 1 χιλιόμετρο κάνει αυτό τον αισθητήρα ένα ιδανικό εργαλείο για την παρατήρηση των μακροπρόθεσμων περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών αλλαγών.

Το πρώτο εργαλείο του προγράμματος Βλάστηση μπήκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 1998, ως μέρος του δορυφόρου SPOT 4. Ένα δεύτερο ωφέλιμο φορτίο, το Βλάστηση 2, τώρα λειτουργεί επί του σκάφους SPOT 5.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την βλάστηση: http://www.spot-vegetation.com/ (ΕΝ).

Zoom Sign
Ανεμοθύελλα
Ο αισθητήρας βλάστησης πήρε αυτή την όμοπφη εικόνα ανεμοθύελλας πάνω από την Κίνα (07/04/01). Πηγή: Πρόγραμμα Βλάστησης, VITO.
SPOT 5
Άποψη ζωγράφου του SPOT 5. Πηγή: NOAA Coastal Services Center.

SPOT

Το πρόγραμμα τηλεσκόπησης SPOT (Δορυφόροι για την Παρατήρηση της Γης) δημιουργήθηκε από τη Γαλλία, σε συνεργασία με το Βέλγιο και τη Σουηδία.

Το σύστημα SPOT αποτελείται από τρεις λειτουργικούς δορυφόρους (SPOT 2, SPOT 4 και SPOT 5), ένα επίγειο τμήμα ελέγχου τροχιάς και αποστολής, ένα παγκόσμιο δίκτυο σταθμών παραλαβής και επεξεργασίας, καθώς και ένα διεθνές δίκτυο διανομής προϊόντων και μάρκετινγκ. Ο αστερισμός των δορυφόρων SPOT σε τροχιά καθιστά δυνατό την παρατήρηση σχεδόν ολόκληρου του πλανήτη σε μια μέρα.

Όλοι οι δορυφόροι SPOT είχαν τεθεί σε τροχιά από τον εκτοξευτή Ariane.


Toggle: Debug