Κατατακτικός κώδικας

Zoom Sign
Υπόμνημα
Υπόμνημα χρωμάτων. Πηγή: Παγκόσμια Κάλυψη της Γης, βάση δεδομένων του 2000, Ευρωπαϊκή European Commission, Joint Research Centre, 2003.