Satellietinstrumenten op het spoor van ontbrekende ozon

TOMS-Earth Probe

Onderzoekers sporen luchtvervuiling en ozon op met behulp van gegevens afkomstig van de Total Ozone Mapping Spectrometer Earth Probe (TOMS-EP).

De TOMS-aardsonde werd op 2 juli 1996 door de NASA gelanceerd.

TOMS-EP
TOMS-aardsonde. Foto: NASA.

OMI

Het ruimtevaartuig Aura van de NASA heeft het Ozone Monitoring Instrument (OMI) aan boord.

Het OMI-instrument kan een onderscheid maken tussen verschillende aerosoltypes, zoals rook, stof en sulfaten, en meet wolkendruk en -dek, wat gegevens verschaft om troposferische ozon af te leiden.

Aura

De satelliet Aura werd op 15 juli 2004 door de NASA gelanceerd. Zij heeft vier instrumenten aan boord (HIRDLS, MLS, OMI, en TES). Ieder instrument beschikt over unieke en complementaire mogelijkheden die dagelijkse wereldwijde waarnemingen mogelijk maakt van de atmosferische ozonlaag, luchtkwaliteit en voornaamste klimaatparameters van de aarde.

Aura is onderdeel van de groep van satellieten genoemd de "Afternoon Constellation (of A-Train)". Hij vliegt een paar minuten achter Aqua.

Meer over deze satelliet op de "Aura mission"-pagina.

Atmosferische LIDAR

Ozon kan ook gemeten worden door een optische teledetectietechnologie, genaamd atmosferische lidar (Light Detection and Ranging).

Lichtimpulsen worden de atmosfeer in gezonden, waar ze gedempt worden en in verstrooide vorm worden weerkaatst.

Het teruggekaatst signaal wordt als een functie van tijd, dus van afstand, op een telescoop opgevangen en laat toe informatie op te roepen over de in de atmosfeer aanwezige bestanddelen.

Voor meer informatie over lidar, raadpleeg tutorial Teledetectie met behulp van lasers.

Lidar
De Lidar op Davis Station helpt ons ozon te bestuderen. Foto: © M.Lambert/Australia Antartic Division Australia Antartic Division.

Toggle: Debug