Bosbranden en luchtvervuiling

Waar kwam de vervuiling vandaan?

In 1997 kwam bij zware bosbranden in Indonesië rook vrij die boven Zuidoost-Azië bleef hangen en smog die zich sneller over de Indische Oceaan naar India verspreidde. Dit verschil in beweging deed zich voor omdat de vervuilende stoffen in verschillende lagen van de atmosfeer zaten.

Deze situatie werd verergerd door El Niño, die de smog boven de regio reeds dikker had gemaakt.

Tegelijkertijd verspreidde bijkomende smog afkomstig van Afrikaanse branden zich boven de Indische Oceaan en vermengde zich met de smog afkomstig van Indonesië, wat een enorm luchtdeken van verontreinigende stoffen creëerde.

Zoom Sign
Deforestation in Indonesia
Het regenwoud platbranden om land vrij te maken voor oliepalmen in Sumatra, Indonesië. Foto: © WWF-Canon/Mark Edwards.

Tussen juli en november 1997 veroorzaakte de uitstoot van de Indonesische branden aanzienlijke luchtvervuiling over de hele regio van zuidoost Azië. Gevaarlijke deeltjes, die in de rook aangetroffen werden, veroorzaakten problemen met de luchtkwaliteit en de gezondheid zoals astma, infecties van de bovenste luchtwegen, verminderde longfunctie en oog- en huidirritatie.

Ontbossing in Indonesië

Tot zelfs in 1950 was Indonesië nog dicht bebost. Veertig procent van de in 1950 bestaande bossen werden in de volgende 50 jaren gerooid.

Miljoenen hectaren bos gaan verloren naarmate inheems bos gerooid wordt om plaats te maken voor industriële houtaanplantingen voor de pulp- en papierindustrieën, voor conversie tot gewasaanplantingen zoals oliepalm evenals mijnactiviteiten.

Er wordt echter gezegd dat de houtkap en vooral de illegale houtkap, één van de hoofdoorzaken van het verlies aan bossen is.

Platbranden is de goedkoopste en snelste manier om bosland te rooien zodat het tot gewasaanplanting omgevormd kan worden. Jaarlijks worden grote delen van de bossen in Zuid-Azië platgebrand. Dit kan ontzaglijke atmosferische vervuiling veroorzaken wanneer branden oncontroleerbaar worden.

Wil je er meer over weten? Kom eens kijken op pagina "Donkere luchten" van de EOEdu website.


Toggle: Debug