Γαιτί χρειαζόμαστε την τηλεσκόπιση να μετράμε το όζον;

Το όζον είναι ένα αέριο που βρίσκεται σε 2 στρώματα της ατμόσφαιρας. Το τροποσφαιρικό όζον βρίσκεται μεταξύ του εδάφους μέχρι και 10-18 χιλιόμετρα. Το στρατοσφαιρικό όζον κατά κανόνα βρίσκεται από 10-18 χιλιόμετρα μέχρι και 50 χιλιόμετρα πιο πάνω.

Έτσι είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι, εκτός από το όζον της τροπόσφαιρας, οι μετρήσεις του όζοντος δεν μπορούν να γίνουν χωρίς απομακρυσμένα αισθητήρια όργανα, όπως το Lidar και δορυφορικές ή αερομεταφερόμενες αισθητήρες.

Περισσότερες πληροφορίες γαι το όζον: Ενότητα Η τηλεσκόπιση με την χρήση λέιζερ!Zoom Sign
Lidar
Lidar στον Σταθμό Davis, Ανταρκτική. Φωτογραφία: Τμήμα Ανταρκτικής Αυστραλίας © Didier Monselesan.

Toggle: Debug