Πώς επιτρέπουν τα δορυφορικά δεδομένα να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των διάφορων τύπων των νεφών;

Οι δορυφόροι μπορούν να μετρήσουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Το ορατό κανάλι μετρά την ακτινοβολία που αντανακλάται από την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης. Επειδή σύννεφα από σταγόνες νερού αντανακλούν το φως πολύ έντονα, φαίνονται πολύ φωτεινά στο ορατό κανάλι.

Σύννεφα παγοκρυστάλλων απορροφούν κυρίως στο υπέρυθρο κανάλι και φαίνονται σκοτεινά.

Να δείτε την
Ενότητα Κατανόηση των φασμάτων από τη Γη!Zoom Sign
Σχηματισμό σύννεφων πάνω από την Ευρώπη
Σχηματισμός συννέφων πάνω από την Ευρώπη. Πηγή: EUMETSAT 2008.

Toggle: Debug