Πως μας επιτρέπουν οι δορυφορικές εικόνες να ξεχωρίσουμε τα διάφορα είδη συννέφων;

Οι δορυφόροι μπορούν και μετρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Το ορατό κανάλι, μετρά την ακτινοβολία που ανακλάται από την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης. Επειδή τα σύννεφα περιέχουν υδρατμούς και ανακλούν το φώς αρκετά έντονα, εμφανίζονται πολύ έντονα στο ορατό κανάλι.

Ειδικά τα σύννεφα με παγοκρυστάλλους απορροφόυν την ενεργεια στο υπέρυθρο κανάλι και εμφανίζονται σκούρα.

Ρίξε μία ματιά στην
Ενότητα Καταλαβαίνοντας τα φάσματα από τη Γη !Zoom Sign
Σχηματισμός συννέφων πάνω από την Ευρώπη
Σχηματισμός συννέφων πάνω από την Ευρώπη. Πηγή: EUMETSAT 2008.

Toggle: Debug